1
0
Fork 0
IntelliJ-IdeaVim/AUTHORS.md

14 KiB

IdeaVim Authors

The original author:

 • icon icon   Rick Maddy

The current maintainers:

 • icon icon   Alex Plate

Previous maintainers:

 • icon icon   Oleg Shpynov
 • icon icon   Andrey Vlasovskikh

Contributors:

 • icon icon   Dmitry Jemerov
 • icon icon   Tony Kay
 • icon icon   James Martinez
 • icon icon   strogiyotec
 • icon icon   raimon
 • icon icon   Alexander Griesbaum
 • icon icon   Baldrs
 • icon icon   Yury V. Zaytsev
 • icon icon   John Florian
 • icon icon   Marquis Wang
 • icon icon   Julien Hoarau
 • icon icon   Masanobu Imai
 • icon icon   poxu
 • icon icon   Alexander Zolotov
 • icon icon   John Lindquist
 • icon icon   Ira Klotzko
 • icon icon   Alex Selesse
 • icon icon   Dathan Bennett
 • icon icon   salaam
 • icon icon   Alexey Shmalko
 • icon icon   Andrew Brookins
 • icon icon   Chang Wang
 • icon icon   Jaime Sanchez
 • icon icon   Thomas B Homburg
 • icon icon   smartbomb
 • icon icon   Tuomas Tynkkynen
 • icon icon   Jackson Popkin
 • icon icon   Teruo Kunihiro
 • icon icon   Liubov Paina
 • icon icon   Daniel Leong
 • icon icon   Aleksey Lagoshin
 • icon icon   Paulo Bu
 • icon icon   Giorgos Gaganis
 • icon icon   Pavel Fatin
 • icon icon   tieTYT
 • icon icon   Nick Gieschen
 • icon icon   Naoto Ikeno
 • icon icon   Maximilian Luz
 • icon icon   Vladimir Parfinenko
 • icon icon   Florian Hassmann
 • icon icon   Jan Palus
 • icon icon   Konstantin Petrov
 • icon icon   Vasily Alferov
 • icon icon   Vitalii Karavaev
 • icon icon   John Lin
 • icon icon   Alex Plate
 • icon icon   Matt Ellis
 • icon icon   John Grib
 • icon icon   Vedran Budimcic
 • icon icon   Andrei Gasparovici
 • icon icon   dos65
 • icon icon   Tony Arra
 • icon icon   Madeline Ziolko [Original contribution from: icon icon]
 • icon icon   sumoooru2
 • icon icon   gecko655
 • icon icon   Daniele Megna
 • icon icon   Andrew Potter
 • icon icon   Romain Gautier
 • icon icon   Elliot Courant
 • icon icon   Simon Rainer
 • icon icon   Michael Ziwisky
 • icon icon   Pierce Corcoran
 • icon icon   Jonatan Tierno
 • icon icon   Brendan Annable
 • icon icon   Naveen Kumar Molleti
 • icon icon   Jørgen Granseth
 • icon icon   Rafał Hajdacki
 • icon icon   igrekster
 • icon icon   Alexey Gerasimov
 • icon icon   Alexandre Grison
 • icon icon   John Weigel
 • icon icon   runforprogram
 • icon icon   valis
 • icon icon   Piotr Mikulski
 • icon icon   Adrià Farrés
 • icon icon   Patrick Elmquist
 • icon icon   Rieon Ke
 • icon icon   KostkaBrukowa
 • icon icon   Yaohui Wang
 • icon icon   Iain Ballard
 • icon icon   Brandon Conway
 • icon icon   Grzegorz Antoniak
 • icon icon   Shaun Patterson
 • icon icon   Vladimir Petrenko
 • icon icon   Sergei Vorobyov
 • icon icon   大牙(Henry Zhu)
 • icon icon   MichalPlacek
 • icon icon   Shrikant Sharat Kandula
 • icon icon   Michal Placek
 • icon icon   eugene nizienko
 • icon icon   Filipp Vakhitov
 • icon icon   Martin Yzeiri
 • icon icon   Petar Guglev
 • icon icon   chylex
 • icon icon   DanEEStar
 • icon icon   Kevin Suen
 • icon icon   Michael Schertenleib
 • icon icon   Piotr Mikulski
 • icon icon   Lonre Wang
 • icon icon   Alex Pláte
 • icon icon   David Dadon
 • icon icon   Thomas Schouten
 • icon icon   Simon Rainer
 • icon icon   lippfi
 • icon icon   Runinho
 • icon icon   Ada

Previous contributors:

 • icon icon   Marcel Hild
 • icon icon   kk

If you are a contributor and your name is not listed here, feel free to contact the maintainers.

Icons by Icons8